Menu

Rotujące aktualności w nagłówku strony

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa we Wręczy

  ul. Szkolna 50

  96-300 Żyrardów

  tel./fax:  +46 857 53 50

  e-mail:  spwrecza@wp.pl

Wpływ gier komputerowych na rozwój psychiczny dziecka

Do niedawna główną rozrywką dzieci była gra w piłkę, gry planszowe czy zabawa klockami. Dziś tę rozrywkę zastąpił komputer. Niektórzy korzystają z portali społecznościowych, inni słuchają muzyki albo uczą się, a jeszcze inni całymi dniami grają w gry. Ich oddziaływanie na rozwój dziecka ma swoje zalety, ale ma też wady.

Zalety gier komputerowych

 • Gry komputerowe sprzyjają nauce – uczą logiki, zarządzania, strategii określonych działań, matematyki, a także ekonomii. Ponadto rozwijają ciekawość poznawczą, motywację, angażują emocjonalnie, skłaniają do podejmowania samodzielnych decyzji, wysiłku oraz ćwiczą pamięć, koncentrację, sprawność manualną, refleks i koordynację percepcyjno – motoryczną.
 • Gry komputerowe rozwijają sprawności psychiczne – dzięki nim wzrasta poziom inteligencji poprzez silną stymulację mózgu podczas grania.
 • Gry komputerowe pomagają w te­rapii - obok gier służących doskonaleniu różnych sprawności dla wszystkich dzieci pojawiają się także specjalistyczne programy wykorzystywane jako narzędzia terapii różnych zaburzeń oraz w rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Wady gier komputerowych

 • Gry komputerowe mogą uzależnić – uzależnienie od gier zaczyna się dosyć niewinnie: najpierw dziecko jest zaciekawione i zafascynowane, a potem staje agresywne i wybucha złością. Uzależnienie od gier można podzielić na kilka etapów:
 • granie staje się najważniejszą aktywnością w życiu dziecka,
 • dziecko rezygnuje z codziennych aktywności na rzecz grania w gry komputerowe,
 • odizolowanie od komputera powoduje zachowania abstynenckie, tzn. dziecko jest rozdrażnione, agresywne, źle sypia lub w ogóle nie sypia, fizycznie źle się czuje. Może też popaść w depresję lub spróbować wyrządzić sobie krzywdę,
 • dziecko coraz częściej popada w konflikty – z rodziną, rówieśnikami, nauczycielami,
 • występują zauważalne wahania nastroju,
 • po okresie samokontroli, a nawet zaprzestania gry, pojawiają się u dziecka powroty do uzależnienia.
 • Gry komputerowe mogą wyzwalać agresję – brutalność i agresja w grach komputerowych może łatwo przenieść się do rzeczywistości. Dziecko grając w gry komputerowe pełne agresji i przemocy może przyjąć zasadę: co wolno mi w grze, to wolno mi w rzeczywistości. Wirtualne gry mogą zatem stać się inspiracją do zachowań ryzykownych, takich jak np. kłótnie, bijatyki, wymuszenia, napaści, traktowanie innych wg kategorii „sprzymierzeniec – wróg”. Do specyficznych zachowań użytkowników „agresywnych” gier należą:
 • dzieci nie wykazują potrzeby pracy nad sobą,
 • cechuje je silna koncentracja na sobie i na swoich potrzebach,
 • nastawione są na gromadzenie i pomnażanie dóbr materialnych,
 • wykazują niski poziom empatii, najczęściej przyjmują bierną postawę obserwatora,
 • podporządkowują innych swoim potrzebom i nawiązują z nimi relacje konsumpcyjne,
 • wobec innych osób przyjmują postawę ostrożności i agresji, ponieważ czują się zagrożeni,
 • wyrażają lęk i bunt wobec nieuniknionego cierpienia,
 • tolerują akty przemocy na zwierzętach,
 • przeżywają silny lęk przed śmiercią.
 • Gry komputerowe mogą zawierać szkodliwe treści  - oprócz przemocy istnieją jeszcze inne treści zagrażające rozwojowi dziecka, np. treści erotyczne, pornograficzne i  satanistyczne.
 • Granie na komputerze może zaburzać rozwój fizyczny – wielogodzinne korzystanie z komputera powoduje utrwalenie się siedzącego trybu życia oraz rezygnację z jakichkolwiek innych form spędzania wolnego czasu. Może to doprowadzić do problemów zdrowotnych, np. nadwagi, odrętwienia palców i dłoni, bólu ścięgien, nadmiernego pobudzenia, wad postawy, skrzywienia kręgosłupa, drżenia rąk, wad wzroku, epilepsji (tzw. „video game epilepsy”).

 

System PEGI w Polsce

Od września 2011r. w Polsce został wprowadzony system bezpiecznego oznaczania gier. Polega on na tym, że na każdym opakowaniu gry  widnieje naklejka, np. 3+, 7+, 12+, itd. Naklejka ta informuje o przeznaczeniu produktu dla danej grupy wiekowej. Oprócz ograniczeń wiekowych można też znaleźć inne naklejki, np. „pięść” – oznacza przemoc, „strzykawka” – narkotyki, itd. informujące o rodzaju treści w grze.  Więcej na ten temat tutaj https://pegi.info/pl

Rodzicu!

 • Kontroluj, w jakie gry gra Twoje dziecko.
 • Ustal zasady, z jakich gier dziecko może korzystać.
 • Ustal ilość czasu spędzanego przy komputerze.
 • Konsekwentnie stosuj wobec dziecka zasadę: najpierw obowiązki, potem komputer.
 • Częściej zapraszaj do domu znajomych i rówieśników dziecka.
 • Pokaż dziecku inne formy spędzania wolnego czasu.
 • Spędzaj czas wolny wspólnie z dzieckiem.

Autor: Ewelina Stępniewska - psycholog 

 • zdjecie

Odnośniki

Kontakt

Kontakt do Szkoły Podstawowej we Wręczy

Szkoła Podstawowa we Wręczy

  ul. Szkolna 50

  96-300 Żyrardów

  tel./fax:  +46 857 53 50

  e-mail:  spwrecza@wp.pl

[obiekt mapy] Mapa dojazdu - Szkoła Podstawowa we Wręczy