Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa we Wręczy

ul. Szkolna 50
96-300 Żyrardów

tel./fax: +48 46 857 53 50

e-mail: spwrecza@mszczonow.pl

Ważny komunikat!

Ważny komunikat

„Szanowni Państwo,

odpowiadając na zgłaszane do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wnioski – przygotowaliśmy napisane w przystępny i czytelny sposób ulotki informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski. Ulotka ma ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.

W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także o możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Materiały w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej, dostępne są na stronie internetowej www.prezydent.pl oraz w załączeniu do tej wiadomości.

Zachęcamy do ich umieszczenia na Państwa stronach internetowych, w mediach społecznościowych, a także do drukowania i przekazywania uchodźcom w wersji papierowej.

Uwagi do przesłanego materiału oraz propozycje informacji, które mogą stanowić uzupełnienie do ulotki, prosimy przesyłać na adres PomocUkrainie@prezydent.pl.

Z wyrazami szacunku,

 

Biuro Szefa Kancelarii

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”

Ważny komunikat

PRZYJMOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z UKRAINY DO SZKÓŁ W POLSCE

Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowane do publicznych szkół na warunkach dotyczących obywateli polskich. W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy przyjmuje je z urzędu, inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe - w miarę posiadania wolnych miejsc. Szkoły udzielać będą także niezbędnego wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Dane kontaktowe do szkół 

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie, adres: Mszczonów, ul. Warszawska 27, tel.: +48 46 857 22 10, e-mail: sp@mszczonow.pl
 • Szkoła Podstawowa w Piekarach, adres: Piekary ul. Piekarska 47, tel.: +48 46 857 49 27, e-mail: sppiekary@wp.pl
 • Szkoła Podstawowa im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce, adres: Lutkówka ul. Szkolna 1, tel.: +48 46 857 44 27, e-mail: psp_lutkowka@poczta.onet.pl
 • Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie, adres:Osuchów ul. Szkolna 1, tel.: +48 46 857 44 71, e-mail: zsposuchow@mszczonow.pl
 • Szkoła Podstawowa w Bobrowcach, adres: Bobrowce ul. Mszczonowska 5, tel.: +48 46 857 44 91, e-mail: pspbobrowce@poczta.onet.pl 
 • Szkoła Podstawowa we Wręczy, adres: Wręcza ul. Szkolna 50, tel.: +48 46 857 53 50, e-mail: spwrecza@wp.pl

Rodzice dziecka z zagranicy, mogą zwrócić się bezpośrednio do organu prowadzącego z prośbą o wskazanie szkoły posiadającej wolne miejsca. W takiej sytuacji proszę kontaktować się z Centrum Usług Wspólnych - tel. stacjonarny: +48 46 857 13 22 lub komórkowy: +48 798 674 555.

ПРИЙОМ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ З УКРАЇНИ ДО ШКОЛИ ПОЛЬЩІ

Діти та підлітки з України обов’язкового шкільного віку та обов’язкової освіти (7-18 років) приймаються до державних шкіл на умовах, що застосовуються для громадян Польщі. Для зарахування дитини до школи необхідно подати заяву до директора школи. Державна початкова школа, в якій проживає дитина з-за кордону, приймає їх за посадою, інші державні початкові та середні школи - за умови наявності вільних місць. Школи також нададуть необхідну підтримку в рамках психолого-педагогічної допомоги.

 • Початкова школа Ян Адам Маклакевич у Мщонові Мщонув вул. Warszawska 27 Тел.: +48 46 857 22 10 електронна пошта: sp@mszczonow.pl
 • Початкова школа в Пекарах Пекарах вул. Пекарська 47 Тел.: +48 46 857 49 27 електронна пошта: sppiekary@wp.pl
 • Початкова школа Майор Юзеф Вишневський у Лутковіці Лутківці вул. Школьна 1 Тел.: +48 46 857 44 27 електронна пошта: psp_lutkowka@poczta.onet.pl
 • Початкова школа Отець-канонік Мар'ян Ліпський в Осухові Осухів вул. Школьна 1 Тел.: +48 46 857 44 71 електронна пошта: zsposuchow@mszczonow.pl
 • Початкова школа в Бобровцях Бобрівка вул. Mszczonowska 5 Тел.: +48 46 857 44 91 електронна пошта: pspbobrowce@poczta.onet.pl
 • Початкова школа в Wręcza Wręcza вул. Школьна 50 Тел.: +48 46 857 53 50 електронна пошта: spwrecza@wp.pl

можуть звернутися безпосередньо до керівного органу з проханням вказати школу з вільними місцями. У такій ситуації, будь ласка, зв’яжіться з Центр спільних послуг- стаціонарний телефон: +48 46 857 13 22 або мобільний: +48 798 674 555.

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt do Szkoły Podstawowej we Wręczy

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa we Wręczy, ul. Szkolna 50, 96-300 Żyrardów
województwo mazowieckie, powiat żyrardowski, gmina Mszczonów

Dane kontaktowe

[obiekt mapy] Mapa dojazdu - Szkoła Podstawowa we Wręczy